Trösteklump 

- Smärtan har stelnat till en liten blå klump

sculpture
2023

Verket Trösteklump undersöker vilken fysisk form tröst och smärta kan ha genom att forma ett material med den egna kroppen. De blå klumparna är en gestaltning av hur sorg och smärta känns. När de tas utanför kroppen och får en fysisk form är tanken att de omvandlas till något trösterikt. Genom dess form är de bortkopplade från kroppen samtidigt som de alltid förhåller sig och hör samman med den. 

Verket har två titlar, där Trösteklump är den övergripande titeln och Smärtan har stelnat till en liten blå klump är namnet på en specifik klump.

Trösteklump_hemsida-copy
översikt_Trösteklump_hemsida-copy
Trosteklump_hemsida-copy
Översikt-utställning_hemsida-copy